تماس با ما

آدرس

.
تبریز-
.
drreza206@yahoo.com
info@camp-kala.ir
.
شماره تماس
.
۰۴۱۳۵۲۱۴۳۱۷
۰۹۱۴۵۷۱۴۶۹۷

.

هر مشکلی داشتید فقط در تلگرام به ۰۹۱۴۵۷۱۴۶۹۷ pm بفرستید .